Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

  • Hospital d'Olot
Menú

Diagnòstics i serveis clínics

Serveis per als síndromes falciformes i les talassèmies
Centre Tipus de centre Tipus de pacients Ingr/Amb Origen pacients Mitjana pacients seguits anuals Mostres pacients propis rebudes anuals Mostres pacients externs rebudes anuals
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Referència Nens i adults I/A Nac/Int 20N/40A 60 2
Hospital Sant Joan de Déu Referència Nens I/A Nac/Int 41N - -
Hospital Universitari Vall d'Hebron Referència Nens i adults I/A Nac 22N/24A 200 160
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Referència Nens I/A Nac/Int 21N 10 10
Hospital de Mataró Referència Nens i adults I/A Nac 17N 200 0
Hospital de Granollers General Nens I/A Nac/Int 7N - 0
Hospital d'Olot General. Nens I/A Nac/Int 5 5 0
Hospital Arnau de Vilanova General Nens i adults I/A Nac/Int 10-12N/2-5 A 500 0
Mútua de Terrassa General Nens i adults I/A Nac/Int 6N/ 4A aprox. 10-12 0
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Referència Nens i adults I/A Nac/Int 6N/6A 12 0
Hospital de Sabadell General Nens I/A Nac 31N 100 150
Grau d'especialització del centre (síndromes falciformes i les talassèmies)
Centre Dx pregest Consell genètic Diagnòstic prenatal Cribratge neonatal Personal Expert Hospital de Dia Planta UCI TAC RM
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Sant Joan de Déu Si Si Si No Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Vall d'Hebron Si Si Si Si (local) Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol No No No No Si Si Si Si Si Si
Hospital de Mataró No Si No Si (local) Si Si Si Si (adults) Si Si
Hospital de Granollers No No No No Si No Si No Si Si
Hospital d'Olot No No No Si (local) No No Si No - No
Hospital Arnau de Vilanova No No Si No Si No Si Si Si Si
Mútua de Terrassa No Si No Si (local) Si Si Si Si (adults) Si Si
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Si Si No No Si Si Si No Si Si
Hospital de Sabadell No Si No Si (local) Si Si Si Si Si Si
Centre Doppler TC RM Fe Card Bx.Hep RM Fe hep. NeuroIQ Complicacions Agudes Complicacions Cròniques TPH Hidroxiurea Quelació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Si No No Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Sant Joan de Déu Si No Si Si Si Si Si No Si Si
Hospital Universitari Vall d'Hebron Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Si Si Si Si No Si Si No Si Si
Hospital de Mataró Si No No No No Si Si No Si Si
Hospital de Granollers No No No No No Si Si No Si Si
Hospital d'Olot No No No No No No No No Si No
Hospital Arnau de Vilanova Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
Mútua de Terrassa Si No Si No Si Si Si No Si Si
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Si Si No No No Si Si No Si Si
Hospital de Sabadell Si Si Si No Si Si Si No Si Si
Centre Tf. Simple Hipertf Exsanguino Banc Sang Fenotip ext. GPC Registres Recerca
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Si Si Si Si Si Si Si No
Hospital Sant Joan de Déu Si Si Si Si Si Si No Ocasional
Hospital Universitari Vall d'Hebron Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital de Mataró Si Si Si Si Si Si No No
Hospital de Granollers Si Si No Si No Si No No
Hospital d'Olot Si No No No No Si No Ocasional
Hospital Arnau de Vilanova Si Si Si Si Si Si Si Ocasional
Mútua de Terrassa Si Si Si Si Si Si Si Ocasional
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Si Si Si Si Si Si Si No
Hospital de Sabadell Si Si Si Si Si Si Si Ocasional
Serveis per anèmies molt rares
Centre Membranopaties de l'eritròcit Enzimopaties de l'eritròcit Anèmia Diseritropoyètica Congènita (ADC) Anèmia de Diamond Blackfan (ADB) Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) Altres
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Si Si Si No Si Si
Hospital Sant Joan de Déu Si Si Si Si Si No
Hospital Universitari Vall d'Hebron Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Si Si No Si No Si
Hospital de Mataró No Si No No No No
Hospital de Granollers Si Si No No No No
Hospital Arnau de Vilanova Si Si No No No No
Mútua de Terrassa Si Si No No No No
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Si Si Si Si Si No
Hospital de Sabadell Si Si Si Si No No
Centre Tipus centre Edat pacients Origen pacients Pacients/any Mostres pròpies/any Mostres externes/any
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Referència Nens/Adults país 8 N / 22 A 12/0  
Hospital Sant Joan de Déu Referència Nens país 49 N    
Hospital Universitari Vall d'Hebron Referència Nens/Adults país 40 A    
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Referència Nens país/Int 13 6 7
Hospital de Mataró Nens/Adults General país 3 N    
Hospital de Granollers General Nens país/Int 21 N 21  
Hospital Arnau de Vilanova General Nens/Adults país/Int 4-5N/10A 50 0
Mútua de Terrassa General Nens/Adults país/Int 7N/2-3A 10 0
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII General Nens/Adults país/Int      
Hospital de Sabadell General Nens país 5 5 2
Grau d'especialització del centre (Anémies molt rares)
Centre Dx pregest Consell genètic Diagnòstic prenatal Cribratge neonatal Personal Expert Hospital de Día Planta UCI TAC RM
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Si Si Si No Si Si Si Si Si Si
Hospital Sant Joan de Déu No No No No Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Vall d'Hebron No Si No No Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol No No No No Si Si Si Si Si Si
Hospital de Mataró No Si No No Si Si Si Si (adults) Si Si
Hospital de Granollers No No No No Si No Si No Si Si
Hospital Arnau de Vilanova No No No No Si Si Si Si Si Si
Mútua de Terrassa No Si No Si Si Si Si Si (adults) Si Si
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII No No No No Si Si Si No Si Si
Hospital de Sabadell No Si No No Si Si Si Si Si Si
Centre RM Fe Card Bx.Hep RM Fe hep. Audiometria Complicacions Agudes Complicacions Cròniques TPH Flebotomia Quelació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau No Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Sant Joan de Déu No Si Si Si Si Si No Si Si
Hospital Universitari Vall d'Hebron Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Si Si Si Si Si Si No Si Si
Hospital de Mataró No No No Si Si Si No Si Si
Hospital de Granollers No No No Si Si Si No Si Si
Hospital Arnau de Vilanova Si Si Si Si Si Si No Si Si
Mútua de Terrassa No Si No Si Si Si No Si Si
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII No No No No Si Si No Si Si
Hospital de Sabadell Si Si Si Si Si Si No Si Si
Centre Tf. Simple Hipertf Exsanguino Banc Sang Fenotip ext. GPC Registres Recerca
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Si Si Si Si Si Si Si No
Hospital Sant Joan de Déu Si Si Si Si Si Si Si No
Hospital Universitari Vall d'Hebron Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Si Si Si Si Si Si Si Si
Hospital de Mataró Si Si Si Si Si Si No No
Hospital de Granollers Si No Si No   Si No No
Hospital Arnau de Vilanova Si Si Si Si Si Si Si Ocasional
Mútua de Terrassa Si Si Si Si Si Si Si No
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Si Si Si Si Si Si Si No
Hospital de Sabadell Si Si Si Si Si Si Si Ocasional