CatGlobin

Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

  • Hospital d'Olot
Menú

Diagnòstics i serveis clínics

Proves generals de l'hemoglobina
CentreHPLCHbA1c
Hospital Clínic de Barcelona BIO-RAD Variant I (Betha Thalassemia Short Program)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau BIO-RAD Variant I (Betha Thalassemia Short Program) BIO-RAD Variant II Turbo (HBA1c Kit-20)
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron BIO-RAD Variant II (Betha Thalassemia Short Program) MENARINI H-8160 (Menarini Diabetes 8160)
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol BIO-RAD Variant I (Betha Thalassemia Short Program)
Hospital de Mataró BIO-RAD Variant II (Dual program - β thal) BIO-RAD Variant II (Hemoglobin A1c)
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot BIO-RAD D10 (Dual program - β thal) BIO-RAD D-10 (HbA1c)
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova BIO-RAD D10 (Dual program - β thal) BIO-RAD Variant II (HbA1c Program)
Mútua de Terrassa MENARINI HA-8160 (Thalassemia) MENARINI HA-8160 / MENARINI HA-8180v (HbA1c / VAR )
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII MENARINI MENARINI
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa MENARINI DOCT
Hospital de Sabadell MENARINI Adams A1c/HA8160 MENARINI Adams A1c/HA8160
CentreMorfologia eritrocitària
ManualCossos de HeinzCossos d'inclusió amb blau brillant de Cresil
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de Mataró
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de Sabadell
Proves específiques de l'hemoglobina
CentreEstabilitat molecular de la HbProva de reducció de HbSProva de falciformació (Itano)CarboxiHb i MetaHb per oximetria2,3-DPGCorva afinitat Hb-O2
CalorIsopropanol
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de Mataró
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de Sabadell
Altres proves de Dx. de anemies
ROE inmediataROE incubadaProva del glicerol AcidificatDossificació enzims HemosiderinúriaEstudi de HPN
CentreG6PD manualPK manualAltres manual
Hospital Clínic de BarcelonaTinción de PerlsCitometría de flujo
Hospital de la Santa Creu i Sant PauTinción de PerlsTarjeta Diamed-ID
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'HebronTinción de Perls Citometría de flujo
Hospital Universitari Germans Trias i PujolCitoquímicaImmunofenotipado
Hospital de MataróTinción de PerlsCitometría de flujo
Hospital de Granollers
Hospital d'OlotTinción de PerlsCitometría de flujo
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIIICitometría de flujo
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de SabadellCitoquímicaCitometría de flujo
Proves genètiques
CentreMutació βS CD6 (GAG>GTG)Mutació βC CD6 (GAG>AAG)Mutació βD CD121 (GAA>CAA)Mutació βE CD26 (GAG>AAG)
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de Mataró
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de Sabadell
CentreEstudi genètic HB LeporeEstudi genètic Alfa Talassèmia mutacions freqüentsSeqüenciació gens Alfa GlobinaSeqüenciació gen Beta GlobinaSeqüenciació gen Delta Globina
Hospital Clínic de Barcelona
(3.7, 4.2, 20.5, MED, SEA, THAI, triplicación 3.7,FIL, Hphl, a Ncol)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(3.7, 4.2, 20.5, MED, SEA, THAI, triplicación 3.7,FIL, Hphl, a Ncol)
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron
(3.7, 4.2, 20.5, MED, SEA, THAI, triplicación 3.7,FIL, a1 cd 14, a1 cd 59 (Hb Adana), a2 init cd, a2 cd 19, a2 IVS1, a2 cd 59, a2 cd 125 (Hb Quong Sze), a2 cd 142 (Hb Constant Spring), a2 cd 142 (Hb icaria), a2 cd 142 (Hb Pakse), a2 cd 142 (Hb Koya Dora), )
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de Mataró
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
(3.7, 4.2, 20.5, MED, SEA, THAI, triplicación 3.7,FIL)
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de Sabadell
Programes de prevenció
Cribratge neonatal anèmia falciforme
CoberturaEstudis familiars
CentreUniversalDirigidaEspecificarMalatsPortadorsMare/PareGermans/es
Hospital Clínic de BarcelonaPoblació africana
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de Mataró
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de SabadellPoblació raça negra
Consell genèticDiagnòstic prenatal
CentreAnèmia FalciformeBeta talassèmiaDelta beta talassèmiaAlfa talassèmiaAnèmia FalciformeBeta talassèmiaDelta beta talassèmia
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hospital de Mataró
Hospital de Granollers
Hospital d'Olot
Hospital de Calella
Hospital Arnau de Vilanova
Mútua de Terrassa
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Hospital de Sabadell