Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

  • Hospital d'Olot
Menú

Anèmies minoritàries

Malaltia de cèl.lules falciformes

Són desordres de l’hemoglobina, el principal component dels glòbuls vermells. Les Síndromes Drepanocítiques (SCD) són la conseqüència de la presència d’una hemoglobina anòmala denominada hemoglobina S (Hb S). Hi ha múltiples formes de la malaltia, la més freqüent és a causa de l’hemoglobina S homozigot (HbSS), per altra banda les formes dobles heterozigotes comporten processos clínics de més o menys gravetat SC, SD-Punjab, SO-Àrab, S-talassèmia.

Més informació

  • Acrònim: SCA
  • Grup: Hemoglobinopaties estructurals
  • Subgrup: Malaltia de cèl.lules falciformes
  • Inclou: HbS homozigota, doble heterozigot compost Hb S/C; Hb S/D; Hb S/E; Hb S/beta thal entre d'altres
  • Orphanet: 232
  • OMIM: 603903
  • Sinònim: Drepanocytosis
  • Pubmed key words: Sickle cell anaemia, drepanocytosis
  • ICD: D57.0