Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

  • Hospital d'Olot
Menú

Anèmies minoritàries

Delta beta talassèmia

És un desordre de l’hemoglobina, el principal component dels glòbuls vermells. L’Hemoglobina es produeix en menor quantitat. L’expressió clínica de la malaltia depèn de que es tracti d’un estat heterozigot u homozigot. Els individus heterozigots són asimptomàtics. Els homozigots acostumen a presentar les característiques clíniques d’una talassèmia intermèdia sense requeriment de transfusió. Ha de realitzar-se el diagnòstic diferencial amb el dèficit de ferro.

Més informació

  • Grup: Talassèmies
  • Subgrup: Delta beta talassèmia
  • Orphanet: 231237
  • OMIM: 604131
  • ICD: D56.2