Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

  • Hospital d'Olot
Menú

Anèmies minoritàries

Malaltia de l'hemoglobina H

  • Grup: Talassèmies
  • Subgrup: Alfa talassèmia
  • Orphanet: 846
  • OMIM: 141800, 604131
  • ICD: D56.0