Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

  • Hospital d'Olot
Menú

Activitats

Altres activitats

  • Material divulgatiu |

    L'aventura de la Talassèmia

    L'aventura de la Talassèmia és un còmic dirigit a nens i nenes afectats per la malaltia, els seus pares, familiars i també als mestres o altres persones que participin en la seva vida. Aquest còmic està dirigit a millorar la comprensió dels nens i la sensibilització del públic sobre els aspectes clínics i tractament de la malaltia.