Un projecte coordinat per:
Clínic Barcelona. Hospital UniversitariHospital de la Santa Creu i Sant Pau

Participen:

 • Hospital d'Olot
Menú

Activitats

Altres activitats

 • Material jornades | Barcelona, 12 de gener de 2012

  CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE ANÈMIES MINORITÀRIES A CATALUNYA - 4a SESSIÓ

  El Cicle de Conferències sobre Anèmies Minoritàries (AM) a Catalunya, està constituït per quatre jornades científiques adreçades a metges i professionals de la salut que han de fer front al diagnòstic i seguiment de les AM, principalment talassèmia i anèmia falciforme, en la seva pràctica diària.

  Ponències

  • Anèmies hereditàries degudes a Membranopaties i Enzimopaties
  • Anèmies per defectes genètics de l’Eritropoiesi
  • Anèmia de Fanconi
  • Diagnòstic pre-implantacional amb Hla en les Anèmies hereditàries greus
  • Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria. New Challenges.
  • Xarxa Catalana per al diagnòstic i seguiment d’Hemoglobinopaties i Talassèmies: cap a on anem?